Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge u području sigurnosti za Delegaciju Europske unije na Tajlandu
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
29/01/2019
Rok za primitak ponuda:
13/08/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-631-DELTHAB-SER-FWC
Usluge u području sigurnosti za Delegaciju Europske unije na Tajlandu
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine pod odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, između ostalog, usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmne sustave i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
29/01/2019 00:00
13/08/2019 23:59
04/03/2019 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 020-042013
Poziv na nadmetanje
29/01/2019 00:00