Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Upravljana usluga AO 10734: Digitalna analitika i praćenje mrežne stranice
Javni naručitelj:
Publications Office of the European Union (OP)
Datum objave na TED-u:
05/12/2018
Rok za primitak ponuda:
30/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO 10734
Upravljana usluga AO 10734: Digitalna analitika i praćenje mrežne stranice
Opseg je okvirnog ugovora sveobuhvatno administrativno i tehničko upravljanje, uključujući operativne aktivnosti poput:— internetskog udomljavanja,— održavanja i razvoja alata kojima se pomaže Uredu za publikacije u prikupljanju informacija o performansama mrežnih stranica i usluga Ureda za publikacije,— pregleda mrežne stranice i interakcija,— usluga širenja,— potrošnje proizvoda te naknadnog provođenja detaljne analize prikupljenih informacija.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
05/12/2018 00:00
30/01/2019 16:00
06/02/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 234-533843
Poziv na nadmetanje
05/12/2018 00:00