Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tenderi koji se prevoze na brodu i putnički jedrenjaci - Procjena potencijala za...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum objave na TED-u:
16/06/2018
Rok za primitak ponuda:
13/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
MOVE/D2/2018-353
Tenderi koji se prevoze na brodu i putnički jedrenjaci - Procjena potencijala za poboljšanje sigurnosti navigacije i daljnje jačanje unutarnjeg tržišta
Nakon rezultata REFIT-ove revizije Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove studijom će se omogućiti procjena o tome postoji li potreba za zajedničkim zahtjevima EU-a za određene vrste brodova koji su trenutačno isključeni iz Direktive. Točnije, predviđa se procjena potrebe da Smjernice IMO-a koje se nalaze u MSC.1/okružnica 1417 budu obvezne te da se procijeni potreba za zajedničkim zahtjevima Europe za putničke jedrenjake.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
16/06/2018 00:00
13/09/2018 11:00
21/09/2018 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 114-258513
Poziv na nadmetanje
16/06/2018 00:00