Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Europski opservatorij tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture (EUMOFA)
Javni naručitelj:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Datum objave na TED-u:
08/06/2018
Rok za primitak ponuda:
04/07/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
MARE/2018/11
Europski opservatorij tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture (EUMOFA)
Cilj je ugovora osigurati kontinuitet usluga koje trenutačno pruža EUMOFA i provoditi, voditi i održavati potpunu tržišnu obavještajnu službu na tržištima EU-a u području ribarstva i akvakulture. Operativni ciljevi EUMOFA-e su prikupljanje, usklađivanje, analiza te širenje podataka i provedba tržišne analize na tržištu EU-a za proizvode ribarstva i akvakulture u opskrbnom lancu i stavljanje istih na raspolaganje javnosti na svim ili na određenim jezicima EU-a. Služba će preuzeti i poboljšati postojeće usluge EUMOFA-e (www.eumofa .eu), te će osigurati širenje rezultata i komunikaciju o uslugama EUMOFA-e. Naglasak treba staviti na podršku organizacijama proizvođača i međusektorskim organizacijama s ciljem boljeg koordiniranja informacija između operatora i procesora. Očekivane usluge su: 1) prikupljanje podataka, 2) Izvješća, studije i analiza tržišta, 3) aktivnosti širenja informacija i komunikacije, 4) IT usluge.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
08/06/2018 00:00
04/07/2022 00:02
06/09/2018 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 108-245198
Poziv na nadmetanje
08/06/2018 00:00