Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o pitanjima koja su se pojavila u pogledu praksi o kolektivnom licencira...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
28/05/2019
Rok za primitak ponuda:
26/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
2018/0069
Studija o pitanjima koja su se pojavila u pogledu praksi o kolektivnom licenciranju u digitalnom okruženju — SMART 2018/0069
Cilj bi ove studije bio:1) procijeniti učinkovitost različitih oblika upravljanja pravima u pogledu tehnoloških promjena / internetskog korištenja;2) ispitati razvoj izdavanja odobrenja za više državnih područja u glazbenom sektoru kako je regulirano Direktivom o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava (uključujući niz organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje su u skladu sa zahtjevima Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava u pogledu izdavanja odobrenja za više državnih područja, funkcioniranja grupacija za izdavanje odobrenja, ugovora o uzajamnom zastupanju među organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, udjela repertoara dostupnog u sklopu odobrenja za više državnih područja itd.);3) ispitati način na koji se prakse o kolektivnom licenciranju kao što su prošireno kolektivno licenciranje ili obavezno kolektivno ostvarivanje prava upotrebljavaju u različitim državama članicama i4) procijeniti u kojoj se mjeri praksama kolektivnog licenciranja olakšava licenciranje sadržaja zaštićenog autorskim pravima, ponajprije za internetsko korištenje, ili s druge strane predstavljaju izazov s pravne i ekonomske perspektive.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79400000
BE100
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
28/05/2019 00:00
26/07/2019 16:00
31/07/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 102-245891
Poziv na nadmetanje
28/05/2019 00:00