Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Centar za mrežne operacije (NOCII)
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
09/06/2018
Rok za primitak ponuda:
01/10/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-609-DIVSI3-SER-FWC
Centar za mrežne operacije (NOCII)
Cilj je ugovora preuzeti i upravljati centrom za mrežne operacije (Network Operations Centre - NOC) NOCII će pružati usluge podrške, održavanja i praćenja i rada za povjerljivi CIS kako bi se zajamčila kvalitetna usluga krajnjim korisnicima CIS-a, odjelu za sigurnu komunikaciju i ostalim dionicima NOC-a.
Usluge
Ograničeno
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
09/06/2018 00:00
01/10/2018 23:59
09/07/2018 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 109-247382
Poziv na nadmetanje
09/06/2018 00:00