Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Promicanje alternativa testiranju na životinjama kroz razvoj alata za e-učenje z...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
16/06/2018
Rok za primitak ponuda:
25/07/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.B.2/SER/2018/0011
Promicanje alternativa testiranju na životinjama kroz razvoj alata za e-učenje za Direktivu 2010/63/EU
Izvoditelj treba razviti 3 različita modula za e-učenje za određene zadatke koje osobe koje još vrše pokuse na životinjama i/ili službenici koji daju ovlaštenja za takve pokuse moraju provesti prilikom primjenjivanja principa zamjene, smanjenja i poboljšanja testiranja na životinjama u skladu s Direktivom 2010/63/EU. Zadaci su: 1) „Izrada postupaka i projekata”, 2) „Ocjenjivač projekta”, 3) „Provedba okvira procjene ozbiljnosti u sklopu projekta u kojem se koriste žive životinje”. Na temelju ovog ugovora skup navedenih materijala za obuku može se dati na raspolaganje svim pružateljima obuke diljem EU-a. Kako bi se osigurala prikladnost, ugovor uključuje pregled modula e-učenja koji će izvršiti skupina relevantnih stručnjaka.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
16/06/2018 00:00
25/07/2018 16:00
08/08/2018 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 114-258515
Poziv na nadmetanje
16/06/2018 00:00