Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Poboljšanje isplativosti istraživanja o ribarstvu i procjena ribljih stokova uz ...
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
21/06/2018
Rok za primitak ponuda:
27/08/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/EMFF/2018/015
Poboljšanje isplativosti istraživanja o ribarstvu i procjena ribljih stokova uz pomoć metoda genetskog sekvenciranja sljedeće generacije
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje ugovora o pružanju usluga. Cilj je ovog ugovora pružanje podrške istraživačkoj studiji za istraživanje toga mogu li i kako metode visoke propusnosti za sekvenciranje DNK (High throughput sequencing – HTS) sljedeće generacije: a) zamijeniti ili smanjiti potrebu za konvencionalnim ribolovnim istraživanjima povlačnom mrežom (koćom) za pridnene ili bentičke riblje stokove u vodama EU-a; b) podržati brže i jeftinije procjene ribljih stokova i analize biološke raznolikosti više skupina morske ribe. Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
21/06/2018 00:00
27/08/2018 15:00
28/08/2018 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 117-264865 Poziv na nadmetanje 21/06/2018 00:00