Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pripremna podrška za statističku ocjenu komparativne analize terenskih pokusa s ...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
26/06/2018
Rok za primitak ponuda:
09/08/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/GMO/2018/02
Pripremna podrška za statističku ocjenu komparativne analize terenskih pokusa s GM biljkama i za ocjenu studija toksičnosti za podršku procjeni sigurnosti GM biljne/stočne hrane.
Cilj je ovog postupka nabave sklopiti okvirni ugovor na 4 godine. Okvirni će ugovor biti proveden pomoću posebnih ugovora ili narudžbenica. Posebnim ugovorom ili narudžbenicom utvrdit će se posebni uvjeti za izvršenje pojedinačnog zadatka. Konkretni ciljevi: Ovaj je postupak nadmetanja podijeljen u sljedeće 2 grupe: — grupa 1 – pripremna podrška za statističku ocjenu komparativne analize terenskih pokusa s GM biljkama, — grupa 2 – pripremna podrška za ocjenu studija toksičnosti za podršku procjeni sigurnosti GM biljne/stočne hrane.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
26/06/2018 00:00
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pripremna podrška za statističku ocjenu komparativne analize terenskih pokusa s GM biljkama
Svrha je grupe 1 pružanje statističke podrške EFSA-inom povjerenstvu za GMO u pogledu analize podataka prikupljenih u sklopu terenskih pokusa u vezi sa sastavom te agronomskom i fenotipskom karakterizacijom GM biljaka.
Grupa 2
Pripremna podrška za ocjenu studija toksičnosti za podršku procjeni sigurnosti GM biljne/stočne hrane
Svrha je grupe 2 pružanje podrške EFSA-inom povjerenstvu za GMO pomoću provjere usklađenosti studija toksičnosti predanih u kontekstu prijave s regulatornim okvirima i metodološkim normama
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 120-272188
Poziv na nadmetanje
26/06/2018 00:00