Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava i ažuriranje podataka za odjeljke „Zahtjevi” i „Nacionalni porezi” na mre...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave na TED-u:
17/07/2018
Rok za primitak ponuda:
14/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
TRADE2018/A3/A11
Nabava i ažuriranje podataka za odjeljke „Zahtjevi” i „Nacionalni porezi” na mrežnoj stranici i u bazi podataka Službe Europske komisije za pomoć pri trgovini
Cilj je ovog ugovora nabava i ažuriranje podataka za odjeljke o zahtjevima i porezima na mrežnoj stranici i u bazi podataka Službe Europske komisije za pomoć pri trgovini. Dostavljeni podaci trebaju dati čitav niz ažuriranih općih zahtjeva EU-a i zahtjeva EU-a specifičnih za proizvode (grupa 1) te nacionalnih poreza država članica, tj. PDV-a i trošarina (grupa 2) za sve proizvode tarifnog rasporeda.Grupa 1: Ugovor za nabavu i regularno ažuriranje podataka o općim i posebnim zahtjevima za uvoz za odjeljak o zahtjevima na mrežnoj stranici Službe za pomoć pri trgovini i u podatkovnoj bazi GU-a za trgovinu.Grupa 2: Ugovor za nabavu i redovno ažuriranje podataka o nacionalnim porezima, tj. PDV-u i trošarinama EU-a za na mrežnoj stranici i podatkovnoj bazi Službe Europske komisije za pomoć pri trgovini.Mrežnu stranicu Službe za pomoć pri trgovini posjetite na: http://tradehelpdesk.europa.euPodatkovna baza za zahtjeve i nacionalne poreze dio je te mrežne stranice i može joj se pristupiti preko jedinstvenog obrasca na početnoj stranici.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/07/2018 00:00
14/09/2018 16:00
18/09/2018 15:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Ugovor za nabavu i regularno ažuriranje podataka o općim i posebnim zahtjevima za uvoz na mrežnoj stranici Službe za pomoć pri trgovini i u podatkovnoj bazi GU-a za trgovinu
Predmeti isporuke za grupu 1:(a) pregled postupaka za uvoz, uključujući dokumente za carinjenje;(b) opći zahtjevi primjenjivi na sve proizvode;(c) posebni zahtjevi, tekstovi s pojašnjenjima i poveznica na CN kodove s 8 znamenaka i zemlju podrijetla;(d) popis svih „naslova zahtjeva” s kratkim opisima na engleskom, francuskom, španjolskom i portugalskom jeziku;(e) nacrti tekstova o važnim izmjenama zahtjeva za odjeljak „Vijesti” na mrežnoj stranici.
Grupa 2
Ugovor za nabavu i redovno ažuriranje podataka o nacionalnim porezima, tj. PDV-u i trošarinama EU-a za na mrežnoj stranici i podatkovnoj bazi Službe Europske komisije za pomoć pri trgovini.
Predmeti isporuke za grupu 2:(a) pregled nacionalnog oporezivanja u EU-u i državama članicama uključujući nadležna tijela u svakoj državi članici;(b) posebni nacionalni porezi primjenjivi u svakoj državi članici EU-a za robu uvezenu u EU. Navedeno uključuje:i.) stope PDV-a;ii.) trošarine;(c) nacrte tekstova o važnim izmjenama koje se odnose na nacionalno oporezivanje za odjeljak „Vijesti” na mrežnoj stranici.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 135-307158
Poziv na nadmetanje
17/07/2018 00:00