Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina: prema strategiji EU-a koja razm...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum objave na TED-u:
14/07/2018
Rok za primitak ponuda:
10/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2018/019
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina: prema strategiji EU-a koja razmatra potrebe za vještinama u sektoru čelika
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje ugovora o pružanju usluga čiji će glavni cilj biti doprinijeti razvoju strategije Europske unije (EU) koja razmatra potrebe za vještinama u sektoru čelika.Opći je cilj ovoga ugovora promicanje razvoja vještina u sektoru čelika, posebice s ciljem poticanja zapošljavanja i zapošljivosti te riješiti nedostatke, manjke i neusklađenosti ponude i potražnje vještina u sektoru čelika.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
14/07/2018 00:00
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 134-304465
Poziv na nadmetanje
14/07/2018 00:00