Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pristup bazama podataka za industriju i usluge
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
01/08/2018
Rok za primitak ponuda:
31/08/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2018/018
Pristup bazama podataka za industriju i usluge
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka radi sklapanja ugovora o pružanju usluga pristupa i korištenja baza podataka za industriju i usluge.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
01/08/2018 00:00
31/08/2018 15:00
03/09/2018 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 146-333482 Poziv na nadmetanje 01/08/2018 00:00