Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge upravljanja dokumentima
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
21/07/2018
Rok za primitak ponuda:
03/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/003/18
Usluge upravljanja dokumentima
Grupa 1 — usluge podrške EUIPO-ovim aktivnostima koje se odnose na arhiviranje, upravljanje i distribuciju dokumenata, korespondenciju i pakete te Wubbo de Boer Inter@ctive Centre.Grupa 2 — usluge povezane s obradom korespondencije koju zaprimi ili izradi EUIPO, bilo ručno ili elektronički, kao i digitalno upravljanje dokumentima ili podacima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
21/07/2018 00:00
03/09/2018 13:00
05/09/2018 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluge podrške EUIPO-ovim aktivnostima koje se odnose na arhiviranje, upravljanje i distribuciju dokumenata, korespondenciju i pakete te Wubbo de Boer Inter@ctive Centre
Grupa 1 — opseg dijela ugovora koji se odnosi na grupu 1 obuhvaća nabavu operativnih usluga, posebnih usluga i ostalih usluga koje se odnose na upravljanje arhivom, internu distribuciju, centralnu reprografiju i aktivnosti Wubbo de Boer Inter@ctive Centre („WdB IC“).Operativne usluge su usluge osigurane na kontinuiranoj osnovi koje uključuju sljedeće:— upravljanje arhivom, unutar i izvan prostorija EUIPO-a,— internu distribuciju (pošte, paketa, publikacija i ostalih stavki),— centralnu reprografiju,— usluge Wubbo de Boer Inter@ctive Centre, koje obuhvaćaju čitaonicu za proučavanje bibliografskog materijala, zajedno s pripadajućim objektima za pohranu te višenamjensku prostoriju.Nadalje, opseg ugovora obuhvaća posebne usluge poput održavanja modula za arhiviranje ili nabavu, te unajmljivanje ili davanje u zakup materijala. Povremeno EUIPO može od ugovaratelja zatražiti pružanje ostalih usluga koje se odnose na predmet ovog ugovora. Usluge koje su trenutno obuhvaćene drugim ugovorima EUIPO-a izvan su opsega ovog poziva na dostavu ponuda.
Grupa 2
Usluge povezane s obradom korespondencije koju zaprimi ili izradi EUIPO, bilo ručno ili elektronički, kao i digitalno upravljanje dokumentima ili podacima
Grupa 2 — predmet grupe 2 je pružanje usluga povezanih s obradom korespondencije koju zaprimi ili izradi EUIPO, bilo ručno ili elektronički, kao i pružanje usluga digitalnog upravljanja podacima.Za vašu informaciju, glavne usluge obuhvaćene nadmetanjem su sljedeće:— 1. usluga: upravljanje ulaznom i izlaznom korespondencijom i paketima u EUIPO-u,— 2. usluga: digitalizacija i/ili digitalna obrada korespondencije,— 3. usluga: digitalna distribucija korespondencije (otprema pošte),— 4. usluga: kodiranje podataka (Key-In),— 5. usluga: identifikacija plaćanja,— 6. usluga: povezivanje plaćanja.Međutim, distribucija usluge ne znači da se svaka od ovih radnji mora obavljati odvojeno. Neke usluge zapravo ovise o prethodnoj provedbi neke druge usluge, dok se ostale mogu izvoditi paralelno.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 139-316711
Poziv na nadmetanje
21/07/2018 00:00