Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta - obilježja pokrova zemljišta v...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
17/07/2018
Rok za primitak ponuda:
02/10/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/IDM/R0/18/009
Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta - obilježja pokrova zemljišta visoke rezolucije za referentnu godinu 2018
Cilj je ovog poziva na podnošenje prijava sklapanje jednog ili više ugovora o pružanju usluga s jednim ili više gospodarskih subjekata koji obuhvaćaju ažuriranje i proizvodnju 4 postojećih slojeva visoke rezolucije (High Resolution Layer – HRL), uz određene preinake (uglavnom novih i modificiranih proizvoda), za referentnu godinu 2018., te proizvoda praćenja promjena za razdoblje 2015.-2018.Poziv na nadmetanje podijeljen je u 4 grupe:— Grupa 1: Nepropusnost 2018., promjena nepropusnosti 2015.–2018. i nadogradnja za 2018.,— Grupa 2: Šumski proizvodi: proizvodi povezani s gustoćom pokrivenosti drvećem, proizvodi povezani s prevladavajućom vrstom lišća te proizvodi za promjenu i proizvodi povezani s vrstom šuma,— Grupa 3: travnjaci i promjene na travnjacima,— Grupa 4: voda i vlažnost.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u odjeljcima 2.2.1. i 2.2.2.1. uputa za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Nepropusnost 2018., promjena nepropusnosti 2015.-2018. i nadogradnja za 2018 Ova grupa obuhvaća proizvodnju 3 glavnih proizvoda:1) nastavak s postojećim proizvodima povezanim sa stanjem nepropusnosti za referentnu godinu 2018. uz povećanje prostorne razlučivosti s 20 m (sada) na 10 m,2) nastavak s postojećim proizvodima povezanim s promjenom nepropusnosti za razdoblje 2015.-2018. (pri 20 m), i3) sloj stanja izgrađene komponente za 2018. pri prostornoj razlučivosti od 10 m.Sloj nepropusnosti visoke rezolucije ima trenutačno najdulju vremensku seriju za sve slojeve visoke rezolucije, počevši od proizvoda za 2006., 2009., 2012. i 2015. te njihovih proizvoda za promjenu. Način proizvodnje i radni tijek do sada su relativno stabilni, ali uvode se 2 značajne preinake u usporedbi s prijašnjim proizvodima:1) sloj s nepropusnim stanjem za 2018. poboljšat će prostornu razlučivost s veličine piksela 20 m x 20 m na veličinu piksela 10 m x 10 m, u skladu s tehnološkim razvojem i unaprjeđenjima,2) kako bi se postigla dodana vrijednost, uvodi se usklađeni proizvod nadogradnje koji je razvio Zajednički istraživački centar /(JRC) Europske komisije kao dio karte europskih naselja (European settlement map – ESM) koji će se temeljiti na snimkama Sentinel 2 i koji će biti u potpunosti usklađen s komponentom nepropusnosti, u istoj prostornoj rezoluciji 10 m x 10 m.
Grupa 2 Šumski proizvodi: proizvodi povezani s gustoćom pokrivenosti drvećem, proizvodi povezani s prevladavajućom vrstom stabala te proizvodi za promjenu i proizvodi povezani s vrstom šuma Grupa obuhvaća drugu nadogradnju šumskog sloja visoke rezolucije i u velikoj mjeri slijedi utvrđen radni tijek proizvodnje te način kojim se dobiva glavni proizvod povezan s gustoćom pokrivenosti drvećem i proizvod povezan s prevladavajućom vrstom stabala za referentnu godinu 2018. Rezultirajući „šumski” proizvodi također će biti uključeni, slično kao i u prethodnim proizvodima. Glavne su preinake u usporedbi s prethodnim šumskim slojem visoke rezolucije:1) povećanje prostorne razlučivosti na 10 m x 10 m za slojeve stanja, u skladu s drugim slojevima visoke rezolucije, i2) pojednostavljenje proizvoda za promjenu, na temelju iskustva stečenog od prvih proizvoda povezanih s promjenom šume (iz razdoblja 2012.–2015.).Kako bi se omogućili proizvodi za promjenu tijekom cijele dostupne vremenske serije, ova pojednostavljenja uvode se i za razdoblje 2012.–2015. (na temelju postojećih proizvoda za promjenu za 2012.–2015.) i za razdoblje 2015.–2018.
Grupa 3 Travnjaci i promjene na travnjacima Ova grupa obuhvaća proizvodnju ažuriranja za proizvode povezane s travnjacima za 2015. i prvi proizvod za promjenu povezan s travnjacima. Prostorna razlučivost slojeva stanja povećat će se na 10 m x 10 m, u skladu s drugim grupama.
Grupa 4 Voda i vlažnost Ova grupa obuhvaća proizvodnju ažuriranja tipa „kontinuiranog arhiva” za osnovni proizvod za vodu i vlažnost za 2015. Ova vrsta ažuriranja razlikuje se u usporedbi s ostalim grupama jer se proizvod povezan s vodom i vlažnošću (Water and Wetness – WAW) prvenstveno odnosi na mapiranje frekvencije pojavljivanja mokrih uvjeta i vode tijekom dugog razdoblja od 7 godina (s 4 sezonska praćenja svake godine). U skladu s ostalim grupama u ažuriranju proizvoda povezanih s vodom i vlažnosti za referentnu 2018. godinu razlučivost se mijenja u razlučivost 10 m x 10 m za proizvod WAW.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 183-413243 Ispravak 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Poziv na nadmetanje 17/07/2018 00:00