Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina: prema strategiji EU-a koja razm...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum objave na TED-u:
08/08/2018
Rok za primitak ponuda:
13/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2018/023
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina: prema strategiji EU-a koja razmatra potrebe za vještinama i zapošljavanjem u lancu vrijednosti papira (proizvodnja drvenjače i papira i tiskanje na papiru)
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka pokrenutog u svrhu sklapanja ugovora o pružanju usluga za sljedeću temu: „Prema strategiji EU-a koja razmatra potrebe za vještinama i zapošljavanjem u lancu vrijednosti papira (proizvodnja drvenjače i papira i tiskanje na papiru)“.Opći je cilj nadmetanja omogućiti okvir za razvoj sektorske strategije za vještine i zapošljavanje za lanac vrijednosti papira EU-a, razmatranjem sadašnjih i vjerojatnih budućih potreba za vještinama, kao i sadržaj obrazovanja i osposobljavanja te pitanja zapošljavanja kao osnove za pomaganje sektoru u nastojanju da ostane globalno konkurentan u vidu tehnoloških promjena i promjena politike koje odgovaraju društvenim izazovima.Radni paketi i zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 151-346186
Poziv na nadmetanje
08/08/2018 00:00