Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Europski program usavršavanja za predavače u području poduzetništva
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum objave na TED-u:
17/08/2018
Rok za primitak ponuda:
15/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2018/020
Europski program usavršavanja za predavače u području poduzetništva
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka, objavljen s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga izrade, testiranja, provedbe i širenja programa usavršavanje u području poduzetništva koji će služiti za nadogradnju vještina i pedagoških alata za predavače u ustanovama visokog obrazovanja.Krajnji je cilj ove mjere promicanje interdisciplinarnog pristupa europskih ustanova visokog obrazovanja, a time i podrška uvođenja nastave poduzetništva i izvan tradicionalne domene ekonomskih škola i fakulteta.Cilj ove mjere je podržati izradu, razvoj i organizaciju modula usavršavanja namijenjenih predavačima u kontekstu visokog obrazovanja. Izvoditelj će svoje aktivnosti usmjeriti na sadržaj i metodiku programa usavršavanja u području poduzetništva.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 212-483698
Ispravak
03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376
Poziv na nadmetanje
17/08/2018 00:00