Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studije u području trgovanja ljudima - grupe 1, 2 i 3
Javni naručitelj:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum objave na TED-u:
06/10/2018
Rok za primitak ponuda:
16/11/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Studije u području trgovanja ljudima - grupe 1, 2 i 3
Cilj je studija sljedeći:— sistematična revizija funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja u svim državama članicama EU-a,— izračun gospodarskog i socijalnog troška te posljedica za ljude u pogledu trgovanja ljudima unutar EU-a, a ne globalno,— ispitivanje utjecaja pristupa EU-a u pogledu suzbijanja trgovanja u cilju seksualnog iskorištavanja i promicanje dijeljenja najboljih praksi među zemljama EU-a.Komisija je te studije prepoznala kao neke od ključnih mjera u području komunikacije u 2017. usmjerene na podršku radu država članica, dionika i Europske komisije u navedenom području.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Studija „Revizija funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja”
Od studije se očekuje sljedeće:— davanje pregleda situacije u svim državama članicama EU-a u pogledu funkcioniranja nacionalnih i, prema potrebi, transnacionalnih mehanizama upućivanja,— pružanje dobrih praksi, modela i primjera funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja,— pružanje određenih preporuka koje se odnose na poboljšanje funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja u interesu žrtvi u cilju pružanja pomoći državama članicama u provedbi Direktive 2011/36/EU i savjetovanja Europskoj komisiji.
Grupa 2
Studija „Gospodarski i socijalni troškovi te posljedice trgovanja za ljude”
Studija treba:— isporučiti sveobuhvatnu reviziju gospodarskih i socijalnih troškova te posljedica trgovanja za ljude, uzimajući u obzir informacije i metodologije gdje je to dostupno u državama članicama EU-a. Time moraju biti obuhvaćene odgovarajuće procjene u eurima,— rezultirati kritičkom analizom dostupnih modela i metodologija te pružiti preporuke za moguće metode koje se mogu upotrebljavati u EU-u,— uzeti u obzir dostupnu literaturu i posebno studiju koju je naručio Europski institut za ravnopravnost spolova pod nazivom „Studija metodoloških mogućnosti i ekonomska analiza troškova rodno utemeljenog nasilja (Gender-based Violence – GBV) u Europskoj uniji” te pozadinski dokument Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal „Uvod u trgovanje ljudima: ranjivost, utjecaj i djelovanje (2008.)”,— usredotočiti se na trgovanje ljudima, a ne općenito nasilje ili samo nasilje nad ženama. Unatoč tome, u studiji se mora prikazati rodno specifičan pristup i osigurati da se rod obuhvaća kroz cijelu analizu,— pristupiti trgovanju ljudima kao teškom obliku kriminala i nasilja nad ženama i djevojčicama. Sve oblike iskorištavanja u kontekstu trgovanja ljudima treba jednako obraditi.
Grupa 3
Studija „Utjecaj pristupa EU-a na suzbijanje trgovanja u cilju seksualnog iskorištavanja”
Studija treba:— pružiti dubinsku kritičku pravnu analizu načina na koji se trgovanje u cilju seksualnog iskorištavanja obrađuje u pravnim instrumentima EU-a,— pružiti kritičku i uravnoteženu procjenu načina na koji se trgovanje u cilju seksualnog iskorištavanja obrađuje u okviru politike EU-a proučavanjem instrumenata koje su donijele razne institucije i agencije EU-a,— pružiti kritičku i uravnoteženu analizu načina na koji i opsega u kojem pravni okvir i okvir za politiku EU-a utječu na nacionalne politike i praksu,— pružiti kritičku i uravnoteženu analizu snaga i slabosti pravnog okvira i okvira za politiku EU-a u pogledu rješavanja pitanja seksualnog iskorištavanja,— uzeti u obzir nalaze studije u pogledu rodnih dimenzija trgovanja ljudima, studije o sveobuhvatnoj reviziji politike projekata za suzbijanje trgovanja koje financira Europska komisija i izvješća o korisnicima.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 193-435447
Poziv na nadmetanje
06/10/2018 00:00