Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Euroscola - priprema, koordinacija i vođenje programa
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
17/10/2018
Rok za primitak ponuda:
17/12/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMM/DG/AWD/2018/482
Euroscola - priprema, koordinacija i vođenje programa
Ured EP-a u Strasbourgu od 1989. je godine razvio program susreta mladih koji im omogućuje upoznavanje uloge EP-a i uviđanje potrebe osobnog uključivanja u demokraciju. Cilj ovog programa priprema je mladih na njihovu ulogu europskih građana.Tijekom dvadesetak dana i do 600 mladih iz zemalja Europske unije okupljenih zajedno sa svojim profesorima uključuju se u program kojim se simuliraju aktivnosti europskih parlamenata (sazivanje komisije, plenarna sjednica, glasovanje, rasprave, usvajanje odluka itd.). Svaka se ekipa, pod rukovodstvom jednog od dužnosnika EP-a, mora pobrinuti za pripremu, koordinaciju i realizaciju tih dana.Odabrano poduzeće poziva se kako bi provelo program i motiviralo sudionike na praćenje mladih tijekom njihovog dana te osiguralo živo i aktivno sudjelovanje u programu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
17/10/2018 00:00
17/12/2018 12:00
09/01/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 208-473942
Ispravak
27/10/2018 00:00
2018/S 200-453486
Poziv na nadmetanje
17/10/2018 00:00