Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge na području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Republici Ugandi
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
19/10/2018
Rok za primitak ponuda:
16/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-647-DELUGAK-SER-FWC
Usluge na području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Republici Ugandi
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine u okviru odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, između ostalog, usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja s pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmne sustave i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
19/10/2018 00:00
16/04/2019 23:59
20/11/2018 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 202-457974 Poziv na nadmetanje 19/10/2018 00:00