Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge na području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Sudanu
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
22/12/2018
Rok za primitak ponuda:
30/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-605-DELSDNK-SER-FWC
Usluge na području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Sudanu
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine pod odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, između ostalog, usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmne sustave i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
22/12/2018 00:00
30/05/2019 23:59
23/01/2019 13:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 247-566803
Poziv na nadmetanje
22/12/2018 00:00