Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za kolektivno zdravstveno osiguranje za službene stažiste pojedin...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Datum objave na TED-u:
11/09/2018
Rok za primitak ponuda:
23/10/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EAC/25/2018
Okvirni ugovor za kolektivno zdravstveno osiguranje za službene stažiste pojedinih institucija EU-a
Opći cilj ovog ugovora će određenim institucijama Europske unije (EU) osigurati kolektivnu politiku zdravstvenog osiguranja za svoje stažiste, kroz specifične ugovore sudjelujućih institucija EU-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
11/09/2018 00:00
23/10/2018 14:00
24/10/2018 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 174-393676
Poziv na nadmetanje
11/09/2018 00:00