Detalji poziva na dostavu ponuda

Nouveau formulaire d’offre de prix disponible
Naziv:
Pregledi tehničkih i električnih instalacija
Javni naručitelj:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave na TED-u:
29/09/2018
Rok za primitak ponuda:
07/11/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO 665
Pregledi tehničkih i električnih instalacija
Usluge koje će se izvršavati u okviru ovog ugovora obuhvaćaju preglede tehničkih i električnih instalacija u zgradama kojima se koristi Europski revizorski sud, kako je definirano u Prilogu A dokumentacije za nadmetanje.Pregledi tehničkih i električnih instalacija podijeljeni su u 2 programa:a) I. grupa – redoviti pregledi tehničkih i električnih instalacija; ib) II. grupa – ad hoc pregledi tehničkih i električnih instalacija, dodatno uz redovite preglede, temeljem posebnog zahtjeva Suda.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Cijena
Etape
29/09/2018 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
07/11/2018 17:00
12/11/2018 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 188-423857 Poziv na nadmetanje 29/09/2018 00:00