Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava i ugradnja kabela za pasivne podatke i usluge električne mreže
Javni naručitelj:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Datum objave na TED-u:
20/10/2018
Rok za primitak ponuda:
26/11/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASO/2018/691
Nabava i ugradnja kabela za pasivne podatke i usluge električne mreže
Otvoreni postupak nabave za sklapanje okvirnog ugovora za pružanje i ugradnju kabela za pasivne podatke i usluge električne mreže.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Cijena
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
20/10/2018 00:00
26/11/2018 15:00
27/11/2018 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 203-461084
Poziv na nadmetanje
20/10/2018 00:00