Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge upravljanja događajima
Javni naručitelj:
European Commission, DG Interpretation (SCIC)
Datum objave na TED-u:
11/12/2018
Rok za primitak ponuda:
04/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
SCIC/C1/2018/FWC/02
Usluge upravljanja događajima
Svrha je ovog poziva na nadmetanje sklapanje ugovora za profesionalne usluge organiziranja događaja radi podrške Europskoj komisiji i ostalim tijelima i agencijama EU-a pri organizaciji njihovih konferencija i događaja s dimenzijom vanjske komunikacije. Događaji kojima će upravljati budući pružatelji usluga mogu se odvijati u svim državama članicama EU-a, svim članicama EFTA-e, sadašnjim ili budućim državama kandidatkinjama za pristupanje EU-u te u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.Sve usluge opisane su u uputama za nadmetanje i mogu se zatražiti u cijelosti ili djelomično za svaki događaj.Poziv na nadmetanje podijeljen je u 3 grupe. Podjela se temelji na broju sudionika prema procjeni u trenutku objave inicijalnog poziva institucije EU-a na podnošenje ponuda.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
11/12/2018 00:00
04/02/2019 23:59
11/02/2019 14:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Grupa 1 — događaji s 50-200 sudionika
Organizacija događaja s 50-200 sudionika.
Grupa 2
Grupa 2 — događaji s 201-650 sudionika
Organizacija događaja s 201-650 sudionika.
Grupa 3
Grupa 3 — događaji s više od 650 sudionika
Organizacija događaja s više od 650 sudionika.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 238-542777
Poziv na nadmetanje
11/12/2018 00:00