Detalji poziva na dostavu ponuda

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Naziv:
Održavanje i radovi na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ven...
Javni naručitelj:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave na TED-u:
24/10/2018
Rok za primitak ponuda:
30/11/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO 675
Održavanje i radovi na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama u zgradama Europskog revizorskog suda
Cilj je ovog poziva na nadmetanje odabir ugovaratelja koji će osigurati usluge održavanja tehničkih instalacija u zgradama suda i provedbu radova na električnim instalacijama, instalacijama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnim instalacijama.Ugovor obuhvaća 2 odvojene grupe:— Grupa 1: održavanje električnih i sigurnosnih instalacija te električni radovi na zgradama revizorskog suda,— Grupa 2: održavanje instalacija za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i sanitarnih instalacija te radovi na zgradama revizorskog suda.
Radovi
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
24/10/2018 00:00
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Održavanje instalacija i električni radovi
Usluge održavanja obuhvaćene ovim ugovorom uključuju:— sve aktivnosti preventivnog održavanja,— sve aktivnosti korektivnog održavanja,— sve usluge nadzora,— sve usluge pomoći upravljanju okolišem,— pomoć u periodičnim kontrolama koje provodi certificirano tijelo.Ove se usluge trebaju pružati tijekom trajanja ugovora u skladu s potrebama suda.Električni radovi ne odnose se na intervencije obuhvaćene uslugama održavanja, za kojima se pojavi potreba tijekom trajanja ugovora, a odnosi se posebice na sitne izmjene i/ili projekte sanacije ili obnove ili usluge iza kojih slijede radovi koje obavlja treća strana. Sitne izmjene mogu se obaviti tijekom trajanja ugovora ovisno o potrebama suda, dok su projekti sanacije i obnove složeniji zahvati za koje je potrebna intervencija nekoliko poduzeća. Svaki od ovih projekata provodit će se samo jedanput tijekom trajanja ugovora.Popis glavnih instalacija na koje se ugovor odnosi naveden je u Prilogu 2A. Tehnički i kvantitativni opis naveden je samo u informativne svrhe. Popis nije konačan i ugovaratelj ga može po potrebi dopunjavati. Pretpostavka je da sve instalacije ispravno funkcioniraju. Sva dodatna oprema, instalacije i pribor smatraju se sastavnim dijelom instalacija.Sud je ustanovio okvirni popis, koji nije konačan, onih usluga i nabava koje bi sud mogao zatražiti bilo u okviru korektivnog održavanja ili u okviru radova povezanih s ovim ugovorom (Prilog 2C). Ne podrazumijeva obvezu suda za pružanje tih usluga / izvođenje radova te se popis s vremenom i ovisno o potrebama može mijenjati.
Grupa 2
Održavanje instalacija i radovi na instalacijama grijanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnim instalacijama
Usluge održavanja obuhvaćene ovim ugovorom uključuju:— sve aktivnosti preventivnog održavanja,— sve aktivnosti korektivnog održavanja,— sve usluge nadzora,— sve usluge pomoći upravljanju okolišem,— pomoć u periodičnim kontrolama koje provodi certificirano tijelo.Ove se usluge trebaju pružati tijekom trajanja ugovora u skladu s potrebama suda.Dodatni radovi na instalacijama grijanja, ventilacije, klimatizacije i sanitarnim instalacijama ne odnose se na intervencije obuhvaćene uslugama održavanja, za kojima se pojavi potreba tijekom trajanja ugovora, a odnosi se posebice na sitne izmjene i/ili projekte sanacije ili obnove ili usluge iza kojih slijede radovi koje obavlja treća strana. Sitne izmjene mogu se obaviti tijekom trajanja ugovora ovisno o potrebama suda, dok su projekti sanacije i obnove složeniji zahvati za koje je potrebna intervencija nekoliko poduzeća. Svaki od ovih projekata provodit će se samo jedanput tijekom trajanja ugovora.Popis glavnih instalacija na koje se ugovor odnosi naveden je u Prilogu 2A. Tehnički i kvantitativni opis naveden je samo u informativne svrhe. Popis nije konačan i ugovaratelj ga može po potrebi dopunjavati. Pretpostavka je da sve instalacije ispravno funkcioniraju. Sva dodatna oprema, instalacije i pribor smatraju se sastavnim dijelom instalacija.Sud je ustanovio okvirni popis, koji nije konačan, onih usluga i nabava koje bi sud mogao zatražiti bilo u okviru korektivnog održavanja ili u okviru radova povezanih s ovim ugovorom (Prilog 2C). Ne podrazumijeva obvezu suda za pružanje tih usluga / izvođenje radova te se popis s vremenom i ovisno o potrebama može mijenjati.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 210-479171
Ispravak
31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118
Poziv na nadmetanje
24/10/2018 00:00