Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga putničke agencije za Delegaciju Europske unije u Rusiji
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
22/12/2018
Rok za primitak ponuda:
11/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-652-DELRUSM-SER-FWC
Pružanje usluga putničke agencije za Delegaciju Europske unije u Rusiji
Usluge putničkih agencija za poslovna putovanja, uglavnom u Rusiji, ali i na drugim odredištima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/area/jobs-funds_en
Cijena
Uvjeti za sudjelovanje
Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
22/12/2018 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 247-566800 Poziv na nadmetanje 22/12/2018 00:00