Detalji poziva na dostavu ponuda

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Naziv:
Okvirni ugovori za pružanje stručne pomoći, većinom na lokaciji, u pogledu prove...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
31/10/2018
Rok za primitak ponuda:
03/12/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/DIS/R0/18/013
Okvirni ugovori za pružanje stručne pomoći, većinom na lokaciji, u pogledu provedbe usluge praćenja stanja kopna programa Copernicus (CLMS) i koordinacija usluga programa Copernicus na licu mjesta
Ovaj poziv na nadmetanje ima za cilj sklopiti okvirne ugovore o pružanju usluga s gospodarskim subjektima radi pružanja savjetodavnih usluga intra muros (na lokaciji EEA-e) i u ograničenom opsegu extra muros (na lokacijama izvoditelja ili drugim lokacijama) u svrhu podrške provedbi usluge praćenja stanja kopna programa Copernicus i koordinacije usluga programa Copernicus na licu mjesta. Od stručnjaka na lokaciji traži se svakodnevna suradnja s EEA-inim timom za program Copernicus u različitim područjima i izvršavanje pretežno sljedećih zadataka:— osmišljavanje koncepata kao podršku pozivima na nadmetanje,— podrška upravljanju ugovorima o proizvodnji i— procjenjivanje kvalitete predmeta isporuke.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u odjeljcima 2.2.1) i 2.2.2.1) uputa za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
31/10/2018
Nije dostupno
Nije dostupno
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Promatranje Zemlje u pogledu pokrova/uporabe zemljišta te geoprostornih metoda i tehnika EEA traži konzultante u području promatranja Zemlje u pogledu pokrova /uporabe zemljišta te geoprostornih metoda i tehnika.Tipični zadaci:— definiranje minimalnog pristupa osiguranju kvalitete / kontroli kvalitete koji ponuditelji trebaju osigurati u pogledu osiguranja kvalitete proizvoda za proizvode CLMS-a, uključujući osmišljavanje uzorkovanja i pokazatelje koje treba izračunati,— definiranje pristupa neovisnoj provjeri za proizvode CLMS-a, uzimajući u obzir prirodu podataka i potpune specifikacije,— osmišljavanje uzorkovanja u svrhu kvalitete.
Grupa 2 Referentni podaci EEA traži konzultante u području referentnih podataka.Tipični zadaci:— podrška timu za program Copernicus u upravljanju projektima za referentne podatke (npr. EU-DEM, EU-hydro), uzimajući u obzir rješenje digitalnog modela elevacije (Digital Elevation Model – DEM) za razinu programa Copernicus koje priprema ESA i DEM-ove dostupne u državama članicama, osiguravajući potpunu pokrivenost, usklađenost specifikacija te politiku o podacima i informacijama programa Copernicus,— podrška timu za program Copernicus u razumijevanju i procjeni posebne potrebe za referentnim podacima kako je izraženo u temeljnim uslugama programa Copernicus, uzimajući u obzir potencijal za sjedinjavanje određenih zahtjeva u zajednički zahtjev za usluge,— podrška timu za program Copernicus u provedbi primjera slučajeva uporabe izrađenih na temelju geoprostornih analiza izbora referentnih podataka u kombinaciji s proizvodima usluga programa Copernicus.
Grupa 3 Komunikacija i podizanje svijesti EEA traži konzultante u području komunikacije i podizanja svijesti.Tipični zadaci za intra muros:— koordiniranje događanja povezanih s programom Copernicus koji se održavaju u EEA-i i izvan EEA-e,— razvoj i pisanje sadržaja za internu i eksternu medijsku komunikaciju uključujući internet (mrežne stranice i kanali društvenih mreža), videozapise, tisak i e-poštu,— izrada scenarija za kratke videozapise (5-10 min) u kojima se predstavljaju/promoviraju novi proizvodi ili nove značajke proizvoda CLMS-a i/ili objašnjavaju primjeri područja primjene,— održavanje odabranih kanala društvenih medija,— održavanje baze podataka dionika CLMS-a,— razvoj prijedloga za promotivnu robu, koordiniranje njezine proizvodnje i dijeljenja.Tipični zadaci za extra muros:— pružanje usluga mrežne službe za pomoć (koje obuhvaćaju cjelokupni portfelj proizvoda CLMS-a) od ponedjeljka do petka, osim državnim praznicima u Danskoj i EU-u, od 9:00-17:00 SEV, samo na engleskom jeziku,— organizacija i provođenje mrežnih osposobljavanja/radionica za odabrane proizvode CLMS-a,— priprema i širenje novosti o CLMS-u za portal,— održavanje ažurnih elektroničkih informativnih brošura (1-2 stranice); zadatak uključuje izradu i ažuriranje informativnih brošura proizvoda nakon stvaranja i ažuriranja svih proizvoda,— sistematično pretraživanje relevantnih slučajeva uporabe zemljišta u sklopu programa Copernicus, povezivanje s uključenim institucijama i pojedincima, analiziranje prikupljenih slučajeva upotrebe i njihova registracija u bazi podataka slučajeva uporabe.
Grupa 4 Geografski informacijski sustavi (GIS), geoinformacijske tehnologije i obrada velikih podataka EEA traži konzultante u području geografskih informacijskih sustava (GIS), geoinformacijskih tehnologija i obrade velikih podataka.Tipični zadaci:— pakiranje geoprostornih skupova podataka u proizvode za širenje (usklađivanje, formati, projekcije, prostorna razlučivost itd.),— izvršavanje traženih ažuriranja postojećih proizvoda iz programa Copernicus,— održavanje kataloga proizvoda povezanih s kopnom programa Copernicus uz osiguravanje usklađenosti metapodataka skupova podataka o kopnu programa Copernicus s Direktivom INSPIRE,— održavanje skupova podataka sa slikama VHR i HR,— objavljivanje usluga protokola WMS za program Copernicus na poslužitelju ArcGIS i održavanje mrežnih karata na platformi ArcGIS na internetu,— održavanje sadržaja karata na portalu za kopno programa Copernicus,— optimiziranje izvedbe portala CLMS-a,— osiguranje operativne dostupnosti krajnjim korisnicima i interoperabilnosti među odabranim (glavnim) platformama, operacijskim sustavima i preglednicima,— pružanje pomoći timu za program Copernicus u vezi s GIS-om i zadacima geo-IT-a općenito,— održavanje dokumentacije kojom su obuhvaćeni svi provedeni koraci obrade podataka, procesi i postupci,— komuniciranje uime tima za praćenje kopna programa Copernicus s inicijativama za usluge pristupa podacima i informacijama (Data and Information Access Services – DIAS),— podrška timu za program Copernicus u pripremi podataka CLMS-a i spremnosti proizvoda za integraciju u DIAS,— podrška timu za program Copernicus u definiranju odgovarajuće strategije o tome kako pozicionirati i prilagoditi portfelj CLMS-a u pogledu višestruke inicijative usluge za velike podatke smještene u oblaku koja nastaje u Europi i osobito u pogledu promatranja Zemlje.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 212-483700 Ispravak 03/11/2018
2018/S 210-479162 Poziv na nadmetanje 31/10/2018