Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Aktivnosti osposobljavanja povezane s propisima EU-a koji se primjenjuju na odob...
Javni naručitelj:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Datum objave na TED-u:
17/11/2018
Rok za primitak ponuda:
21/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CHAFEA/2018/BTSF/07
Aktivnosti osposobljavanja povezane s propisima EU-a koji se primjenjuju na odobravanje i plasiranje na tržište novih namirnica proizvedenih u državama izvan EU-a u sklopu inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”
Tijekom 1. faze organizirat će se ukupno 9 sesija osposobljavanja s ukupno 300 sudionika za cjelokupni program osposobljavanja. Isti program osposobljavanja treba provesti tijekom 2. faze ugovora.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
17/11/2018 00:00
21/02/2019 23:59
05/03/2019 09:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 222-507129
Poziv na nadmetanje
17/11/2018 00:00