Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Ugovor o pružanju usluga za podršku boljoj provedbi Direktive o držanju divljih ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
01/12/2018
Rok za primitak ponuda:
22/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.D.3/SER/2018/0036
Ugovor o pružanju usluga za podršku boljoj provedbi Direktive o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima
Rezultati ocjenjivanja Direktive o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima, dovršeno u listopadu 2018., zaključili su da je Direktiva primjerena namjeni, no potpuno postignuće njenih ciljeva ovisit će o poboljšanju njene provedbe. Kao nastavak ocjenjivanja, Komisija namjerava uspostaviti mehanizme za podršku dionicima u boljoj provedbi Direktive o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima i za poboljšanje suradnje i umrežavanja između svih uključenih dionika. Konačni je cilj pomoći državama članicama i sektoru zooloških vrtova pojačati ulogu zooloških vrtova u zaštiti biološke raznolikosti. Stoga ovaj ugovor treba pružiti tehničku, znanstvenu i administrativnu podršku za organiziranje foruma za razmjenu znanja i najbolje prakse o različitim temama, osposobljavanje i korištenje međusobnih mehanizama za različite dionike uključene u provedbu Direktive o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima, s naglaskom na tijelima država članica i njihovim inspektoratima kao i operatorima i udrugama zooloških vrtova.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
01/12/2018 00:00
22/01/2019 16:00
05/02/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 232-529229 Poziv na nadmetanje 01/12/2018 00:00