Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Sigurnosne usluge za Delegaciju Europske unije u Armeniji
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
22/12/2018
Rok za primitak ponuda:
18/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-660-DELARME-SER–FWC
Sigurnosne usluge za Delegaciju Europske unije u Armeniji
Javni naručitelj namjerava sklopiti okvirni ugovor o pružanju usluga radi pružanja sigurnosnih usluga kao što su: pružanje usluga zaštitara, sustavi „aktivnog“ praćenja s pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmni sustavi, itd. u skladu sa specifikacijama utvrđenima u dokumentaciji o nabavi.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
22/12/2018 00:00
18/06/2019 23:59
15/02/2019 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 247-566804
Poziv na nadmetanje
22/12/2018 00:00