Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Zamjena ostakljenih fasada na zgradi AA1 sjedišta EUIPO-a u Alicanteu
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
29/12/2018
Rok za primitak ponuda:
15/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/016/18
Zamjena ostakljenih fasada na zgradi AA1 sjedišta EUIPO-a u Alicanteu
Svrha je poziva na dostavu ponuda preinaka ostakljenih fronti zgrade AA1 na fasadama VIP restorana (zgrada AA1-A, prizemlje) i prizemne ulazne dvorane između zgrada A i B te zamjena staklenog balona 2 stubišta koji povezuju prizemlje s podrumskom etažom: S -1 i S -2. Te se stepenice nalaze na natkrivenoj terasi između prethodno spomenutih zgrada AA1.
Radovi
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Cijena
Uvjeti za sudjelovanje
— Posebno odobrenje kojim se gospodarskom subjektu dopušta izvođenje ugovora ove vrste u državi njegova osnivanja,— Za španjolska poduzeća ponuditelj mora dokazati da je registriran u Španjolskom registru akreditiranih poduzeća (Registro de Empresas Acreditadas – REA).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
29/12/2018 00:00
15/02/2019 13:00
19/02/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 250-576664 Poziv na nadmetanje 29/12/2018 00:00