Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge središnjeg skeniranja dokumenata i oprema za Grupu EIB
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
01/12/2018
Rok za primitak ponuda:
01/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT-1519
Usluge središnjeg skeniranja dokumenata i oprema za Grupu EIB
EIB je objavio ovaj poziv na nadmetanje s namjerom sklapanja ugovora o pružanju usluga za nabavu usluga središnjeg skeniranja dokumenata i opreme za Grupu EIB. Tijekom trajanja ugovora o pružanju usluga pružatelj usluga će Grupi EIB osigurati ljudske resurse i iznajmljenu opremu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
01/12/2018 00:00
01/02/2019 23:59
05/02/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 232-529225
Poziv na nadmetanje
01/12/2018 00:00