Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge praćenja stanja lokalnog kopna programa Copernicus – proizvodnja skupova ...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
08/12/2018
Rok za primitak ponuda:
01/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/DIS/R0/18/008
Usluge praćenja stanja lokalnog kopna programa Copernicus – proizvodnja skupova podataka vrlo visoke razlučivosti o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta za obalne zone za referentne godine 2012. i 2018.
Cilj je ovog poziva na nadmetanje uspostava okvirnog ugovora o pružanju usluga s gospodarskim subjektom kojim će se obuhvatiti proizvodnja karata o pokrovu zemljišta/uporabi zemljišta (Land cover/Land use – LCLU) u obalnim zonama za referentne godine 2012. i 2018. Točnije, očekuju se sljedeći izlazni podaci:1) karta statusa LCLU-a za 2012.,2) karta promjena LCLU-a od 2012–2018.,3) karta statusa LCLU-a za 2018.Budući da se odgovarajuća pokrivenost skupom podataka VHR2012 ne može unaprijed jamčiti, od izvoditelja se očekuje da izvrši procjenu u svrhu provjere potpunosti pokrivenosti područja interesa postojećim i iskoristivim slikama VHR2012. Ovisno o stupnju dostupne pokrivenosti EEA će odlučiti mogu li se primijeniti proizvodi povezani s LCLU-om iz 2012 (status i promjena) ili ne. Zahvaljujući složenosti interesa, direktiva i prirodne dinamike u obalnim zonama, izvoditelj će komunicirati s nacionalnim dionicima tijekom cjelokupnog trajanja projekta.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u odjeljku 2.2.2.1. u uputama za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
08/12/2018 00:00
01/02/2019 10:00
01/02/2019 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 009-015449
Ispravak
14/01/2019 00:00
2018/S 237-540380
Poziv na nadmetanje
08/12/2018 00:00