Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Koordiniranje Europske mreže referentnih laboratorija za hripavac
Javni naručitelj:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave na TED-u:
04/12/2018
Rok za primitak ponuda:
31/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
OJ/2019/OCS/10548
Koordiniranje Europske mreže referentnih laboratorija za hripavac
Cilj je ovog projekta Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti ojačati sposobnosti država članica EU-a/EGP-a u području laboratorijske dijagnostike i karakterizacije toksigenih kultura Bordetellae, čime bi se omogućilo šire bakteriološko potvrđivanje suspektnih slučajeva hripavca, odgovarajuće praćenje preklapanja antigena cjepiva među cirkulirajućim kulturama, kao i primjerenije ciljana prevencija i kontrolne aktivnosti popraćene pojačanim nadzornim aktivnostima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 233-531566
Poziv na nadmetanje
04/12/2018 00:00