Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge podrške za IKT mreže II (ponovno pokretanje)
Javni naručitelj:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Datum objave na TED-u:
15/12/2018
Rok za primitak ponuda:
28/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Usluge podrške za IKT mreže II (ponovno pokretanje)
Svrha je ovog otvorenog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora s pružateljem usluga za usluge podrške za IKT mreže. Usluge će se pružati u obliku radnih dana po osobi raspoređenih prema različitim profilima. Detaljan opis potrebnih usluga i profila može se naći u tehničkim specifikacijama.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://www.cedefop.europa.eu
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja otvoreno je samo ponuditeljima koji su u položaju koji im omogućuje da se u potpunosti obvežu na ispunjavanje uvjeta iz „Izjave o istinitosti podataka o kriterijima za isključenje i uvjetima sposobnosti“ koja se nalazi u Prilogu C dokumentaciji o nabavi.Ponuditelji mogu izabrati hoće li podnijeti zajedničku ponudu kao konzorcij/zajednica ili će podnijeti ponudu kao pojedinačni ponuditelj; u oba slučaja mogu imati 1 ili više podugovaratelja. Za više informacija pogledajte dokumentaciju o nabavi.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
15/12/2018 00:00
28/01/2019 17:00
30/01/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 242-552101
Poziv na nadmetanje
15/12/2018 00:00