Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o komparativnom izvješću e-vlade za 2020. — SMART 2019/0021
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
28/03/2019
Rok za primitak ponuda:
29/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
SMART 2019/0021
Studija o komparativnom izvješću e-vlade za 2020. — SMART 2019/0021
Glavni je cilj dobiti kvantitativni pregled stanja modernizacije javnog sektora u nizu relevantnih zemalja i širiti takav pregled zainteresiranim dionicima i javnosti općenito.S obzirom na gore navedeni kontekst, ova će studija podržati praćenje inovacija u javnom sektoru, posebice provedbom prikupljanja podataka za komparativno izvješće e-vlade za 2019. godinu, te analizom stanja pružanja usluga e-vlade u državama EU-a. Najnovije komparativno izvješće e-vlade sa svim povezanim materijalima dostupno je na internetu.Skup relevantnih zemalja obuhvaća 36 zemalja: 28 država članica Europske unije, kao i Albaniju, Republiku Sjevernu Makedoniju, Island, Crnu Goru, Norvešku, Republiku Srbiju, Švicarsku i Tursku (u daljnjem tekstu EU28+).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Najbolji omjer cijene i kvalitete
75130000
BE100
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
28/03/2019 00:00
29/04/2019 16:00
30/04/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 076-179810 Ispravak 17/04/2019 00:00
2019/S 062-142859 Poziv na nadmetanje 28/03/2019 00:00