Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava baze podataka s adresama i usluga širenja informacija i praćenja medija z...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
22/12/2018
Rok za primitak ponuda:
31/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/COM/18/001
Nabava baze podataka s adresama i usluga širenja informacija i praćenja medija za Europsku agenciju za okoliš (2 grupe)
EEA želi uspostaviti okvirne ugovore o uslugama za svaku od 2 grupe s pružateljem usluga koji će pružiti podršku Europskoj agenciji za okoliš u području baze podataka s adresama i usluga širenja informacija i praćenja medija radi postizanja ciljeva izloženih u komunikacijskom okviru.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Uvjeti za sudjelovanje
Kao što je navedeno u odjeljcima 2.2.2.1 uputa za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
22/12/2018 00:00
31/01/2019 14:00
01/02/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Baze podataka s adresama i usluge širenja informacija Održavanje baza podataka za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i širenje tiskanih i elektroničkih materijala EEA-e sustavno i na vrijeme.
Grupa 2 Usluge praćenja medija EEA namjerava sklopiti okvirni ugovor kako bi mogla pratiti svoju medijsku i pokrivenost na društvenim medijima svakodnevno, kao i kako bi mogla periodički pratiti i analizirati svoju medijsku i pokrivenost na društvenim medijima nakon pokretanja većih izvješća EEA.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 247-566766 Poziv na nadmetanje 22/12/2018 00:00