Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Zaštitarske usluge za Delegaciju Europske unije u Peruu
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
12/03/2019
Rok za primitak ponuda:
19/08/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-663-DELPERL-SER-FWC
Zaštitarske usluge za Delegaciju Europske unije u Peruu
Izvoditelj mora osigurati ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje zaštite osoba i imovine u okviru odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, između ostalog, usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja pomoću GPS-a/GPRS-a i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
12/03/2019 00:00
19/08/2019 23:59
15/04/2019 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 050-113794
Poziv na nadmetanje
12/03/2019 00:00