Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška politikama o fluoriranim stakleničkim plinovima (4 grupe)
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Datum objave na TED-u:
29/12/2018
Rok za primitak ponuda:
25/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Podrška politikama o fluoriranim stakleničkim plinovima (4 grupe)
Kako bi se uspješno provela Uredba (EU) br. 517/2014, nužno je za ubuduće sklopiti ugovor (grupa 2) radi podrške provedbi. Osim toga, za međunarodne pregovore potrebni su tehnički doprinos i djelovanje u vezi s našim politikama (grupa 1). Fazu smanjivanja treba glatko provesti te je nužno temeljito praćenje njezinih utjecaja na tržište (grupa 3). Kako bismo ispunili obveze iz članka 21. stavka 2. i članka 21. stavka 4. Uredbe, u kojima se zahtijeva izvješće o dostupnosti fluorougljikovodika i alternative upotrebi SF6 u rasklopnim uređajima te alternative kojima bi se zamijenili fluorougljikovodici u razdvojenim klimatizacijskim sustavima, potrebno je provesti grupu 4.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Međunarodna pitanja i širenje informacija o fluoriranim stakleničkim plinovima i tvarima koje oštećuju ozonski omotač Opći su ciljevi ove grupe osigurati dovoljnu tehničku podršku tijekom pregovora na međunarodnim sastancima u okviru Montrealskog protokola i podržati Glavnu upravu za klimatsku politiku (GU CLIMA) u aktivnostima informiranja, posebno o alternativama s niskim potencijalima globalnog zatopljenja (Global Warming Potential – GWP) te opcijama i scenarijima politika, što se odnosi i na međunarodnu razinu.
Grupa 2 Nacionalna podrška Glavni je cilj pružiti podršku GU-u CLIMA pri provedbi (novih) politika o fluoriranim plinovima i zaštiti ozonskog omotača. Posebni su ciljevi ovog nadmetanja sljedeći:— podrška nacionalnoj provedbi Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima, a posebno u pogledu registra fluorougljikovodika, izvještavanja, kvota, korisničke podrške za poduzeća i pitanja sukladnosti,— podrška analizi zahtjeva o odstupanju u skladu s Uredbom o ozonu.
Grupa 3 Praćenje cijene i smanjenja fluorougljikovodik Opći je cilj analiza tržišta i nacionalnih aspekata ponude i potražnje fluorougljikovodika i alternativnih tehnologija za internu upotrebu od strane GU-a CLIMA, čime će se pružati podrška praćenju učinaka Uredbe (EU) br. 517/2014.Posebni su ciljevi ovog ugovora:— praćenje i analiza razvoja u pogledu tržišta i cijene na globalnom i EU-ovom tržištu fluorougljikovodika,— procjena funkcioniranja i utjecaja sustava kvota,— analiza utjecaja smanjivanja na inovacije u relevantnim sektorima,— procjena opsega nezakonite trgovine i identificiranje neusklađenih poduzeća, gdje je to moguće.
Grupa 4 Izvješća o SF6 i razdvojenim klimatizacijskim sustavima Opći je cilj prikupljanje, među ostalim, s pomoću istraživanja širom EU-a i savjetovanja s dionicima, te analiza relevantnih informacija u svrhu podrške Komisiji u izdavanju izvješća o procjeni koja se odnose na rasklopne uređaje i razdvojene klimatizacijske sustave, kako je navedeno iznad. Nadalje, savjetnici svojim radom trebaju izraditi preporuke za daljnji razvoj politika EU-a u tim područjima.Posebni su ciljevi ovog nadmetanja:Izrada pregleda relevantnih postojećih alternativa i tekućih aktivnosti istraživanja i razvoja za te sektore u Europskoj uniji;Procjena EU-ovog tržišnog potencijala postojećih alternativa u skladu s kriterijem 4. koji se odnosi na isplativost, tehničku izvedivost, energetsku učinkovitost i pouzdanost;Izrada preporuka za daljnji razvoj politika EU-a u tim područjima.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 250-576682 Poziv na nadmetanje 29/12/2018 00:00