Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za pružanje usluga ocjenjivanja i procjene učinka za GU CONNECT —...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
18/02/2019
Rok za primitak ponuda:
25/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
SMART 2019/0024
Okvirni ugovor za pružanje usluga ocjenjivanja i procjene učinka za GU CONNECT — SMART 2019/0024
Cilj je ovog okvirnog ugovora osigurati da javni naručitelj bude u mogućnosti pribaviti vanjsku podršku potrebnu za pripremu provedbe ocjenjivanja, provjere spremnosti i ocjenjivanja učinka programa, zakonskih akata i političkih inicijativa u području digitalne politike, uključujući sakupljanje i analizu podataka.Ugovor se sastoji od 2 grupe:1. grupa - podrška pripremi i provedbi procjene učinka, ocjenjivanja i provjere spremnosti u području digitalne politike;2. grupa - ispitivanje, dokumentiranje i analiza pitanja digitalne politike.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
18/02/2019 00:00
25/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Podrška pripremi i provedbi procjene učinka, ocjenjivanja i provjere spremnosti u području digitalne politike
Potpora pripremi i provedbi ocjenjivanja, provjere spremnosti i ocjenjivanja učinka programa, zakonskih akata i političkih inicijativa u području digitalne politike i povezanih okvirnih uvjeta na nacionalnoj razini i razini EU-a.
Grupa 2
Ispitivanje, dokumentiranje i analiza pitanja digitalne politike
Prikupljanje i analiza dokaza, izrade analitičkih izvješća i informativnih sažetaka o politikama te, gdje je primjereno, pripreme radionica za istraživanje pitanja vezanih uz digitalnu politiku EU-a i njezinu interakciju s drugim politikama.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 073-171650
Ispravak
12/04/2019 00:00
2019/S 034-075801
Poziv na nadmetanje
18/02/2019 00:00