Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pomoć pri uslugama za upravljanje informacijama za grupu EIB-a
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
03/01/2019
Rok za primitak ponuda:
28/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT-1520
Pomoć pri uslugama za upravljanje informacijama za grupu EIB-a
Svrha je ovog poziva na nadmetanje sklapanje 3 okvirnih ugovora za pružanje pomoći u području usluga upravljanja informacijama. Poziv na nadmetanje podijeljen je u 3 grupe:— grupa 1: integracija upravljanja tiskanim i elektroničkim dokumentima i podrška za upravljanje znanjem za EIB,— grupa 2: poboljšana upotreba informacijskih resursa, uključujući isporuku upravljanja knjižnicama i povezane usluge za EIB,— grupa 3: pružanje podrške za upravljanje dokumentima i doprinos inicijativama za upravljanje informacijama i evidencijom za EIF.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
03/01/2019 00:00
28/02/2019 23:59
05/03/2019 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Integracija upravljanja tiskanim i elektroničkim dokumentima i podrška za upravljanje znanjem za EIB.
Grupa 1 obuhvaća neprekinute i diskretne usluge u sljedećim područjima:— upravljanje dokumentima i evidencijom,— upravljanje informacijama,— i podrška sustavima za elektroničke dokumente i upravljanje evidencijom.
Grupa 2
Poboljšana upotreba informacijskih resursa, uključujući isporuku upravljanja knjižnicama i povezane usluge za EIB
Grupa 2 obuhvaća neprekinute i diskretne usluge u sljedećim područjima:— upravljanje resursima elektroničkih informacija,— upravljanje resursima u tiskanom formatu,— i upravljanje knjižnicom.
Grupa 3
Pružanje podrške za upravljanje dokumentima i doprinos inicijativama za upravljanje informacijama i evidencijom za EIF
Grupa 3 obuhvaća neprekinute i diskretne usluge u sljedećim područjima:— upravljanje dokumentima i evidencijom,— upravljanje informacijama,— podrška sustavima za elektroničke dokumente i upravljanje evidencijom.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 002-001534
Poziv na nadmetanje
03/01/2019 00:00