Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tehnička pomoć za provedbu novih kriterija održivosti za biomasu poljoprivrede i...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave na TED-u:
05/02/2019
Rok za primitak ponuda:
11/03/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENER/C1/2019-439
Tehnička pomoć za provedbu novih kriterija održivosti za biomasu poljoprivrede i šuma prema preinaci Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
Opći su ciljevi ovog ugovora pridonijeti da države članice EU-a brzo, dosljedno i ekonomično provedu nove kriterije o održivosti Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora koji se primjenjuju na biomasu šuma (nakon pristupa temeljenog na riziku) i poljoprivrednu biomasu. Tim će se radom pomoći i gospodarskim subjektima da pronađu održivu biomasu za proizvodnju energije te revizorima i procjeniteljima u njihovim procjenama o tome jesu li gospodarski subjekti učinkovito bili u skladu s novim kriterijima EU-a o održivosti bioenergije.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 025-054230
Poziv na nadmetanje
05/02/2019 00:00