Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o potrebama za osposobljavanje sudskog osoblja na temu prava Unije u EU-...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave na TED-u:
07/02/2019
Rok za primitak ponuda:
26/03/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0131
Studija o potrebama za osposobljavanje sudskog osoblja na temu prava Unije u EU-u
Opći je cilj predmetne studije detaljno mapirati potrebe za osposobljavanje na temu prava Unije različitog sudskog osoblja u skladu s njihovim pojedinačnim zadacima u državama članicama EU-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
07/02/2019 00:00
26/03/2019 12:00
28/03/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 027-059055
Poziv na nadmetanje
07/02/2019 00:00