Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tečajevi i pojedinačne certifikacije za sustave upravljanja i upravljanje projek...
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
29/01/2019
Rok za primitak ponuda:
04/03/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/024/17
Tečajevi i pojedinačne certifikacije za sustave upravljanja i upravljanje projektima
Ovim postupkom nabave traže se vanjski pružatelji usluga za osposobljavanje i certifikaciju o praksama upravljanja projektima i sustavima upravljanja za osoblje EUIPO-a i osoblje nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo država članica EU-a.Poziv na nadmetanje podijeljen je u 2 grupe. Opseg okvirnih ugovora koji se dodjeljuju obuhvaća sljedeća područja:Grupa 1: Tečajevi za upravljanje projektima i pojedinačne certifikacije: osposobljavanje i certificiranje za upravljanje projektima obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje certifikata za upravljanje projektima.Grupa 2: Tečajevi za sustave upravljanja i pojedinačne certifikacije: osposobljavanje i certificiranje za sustave upravljanja obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje pojedinačnih certifikata za sustave upravljanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
29/01/2019 00:00
04/03/2019 13:00
06/03/2019 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Tečajevi za upravljanje projektima i pojedinačne certifikacije
Osposobljavanje i certificiranje za upravljanje projektima obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje certifikata za upravljanje projektima, a osobito pružanje:— potrebnog materijala za osposobljavanje (uključujući službene priručnike i službenu verziju normi),— usluge e-učenja,— osobnog osposobljavanja,— službenog certifikacijski ispit Prince2 (putem interneta i na papiru).
Grupa 2
Tečajevi za sustave upravljanja i pojedinačne certifikacije
Tečajevi i certificiranje za sustave upravljanja obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje pojedinačnih certifikata za sustave upravljanja, a osobito pružanje:— potrebnog materijala za osposobljavanje (uključujući službene priručnike i službenu verziju normi),— osobnog osposobljavanja,— službenog ispita IRCA, PECB ili jednakovrijednog certifikata.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 020-041986
Poziv na nadmetanje
29/01/2019 00:00