Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Europska mreža za promatranje i prikupljanje podataka o morima (EMODnet): podršk...
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
18/03/2019
Rok za primitak ponuda:
25/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/2019/OP/0003
Europska mreža za promatranje i prikupljanje podataka o morima (EMODnet): podrška Tajništvu. Tematske skupine: geologija, staništa na morskom dnu, fizika i kemija
EASME pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem razvijanja, održavanja i širenja digitalnih karti visoke razlučivosti topografije europskog morskog dna. EASME planira zaključiti 4 ugovora o pružanju usluga, 1 za svaku od sljedećih tematskih grupa:Grupa 1: geologija,Grupa 2: staništa na morskom dnu,Grupa 3: fizika,Grupa 4: kemija.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
18/03/2019 00:00
25/04/2019 10:00
26/04/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Geologija EASME pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem razvijanja, održavanja i širenja digitalnih karti visoke razlučivosti topografije europskog morskog dna. EASME planira zaključiti 4 ugovora o pružanju usluga, 1 od kojih je za sljedeću grupu:Grupa 1: geologija.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Grupa 2 Staništa na morskom dnu EASME pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem razvijanja, održavanja i širenja digitalnih karti visoke razlučivosti topografije europskog morskog dna. EASME planira zaključiti 4 ugovora o pružanju usluga, 1 od kojih je za sljedeću grupu:Grupa 2: staništa na morskom dnu.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Grupa 3 Fizika EASME pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem razvijanja, održavanja i širenja digitalnih karti visoke razlučivosti topografije europskog morskog dna. EASME planira zaključiti 4 ugovora o pružanju usluga, 1 od kojih je za sljedeću grupu:Grupa 3: fizika.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Grupa 4 Kemija EASME pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem razvijanja, održavanja i širenja digitalnih karti visoke razlučivosti topografije europskog morskog dna. EASME planira zaključiti 4 ugovora o pružanju usluga, 1 od kojih je za sljedeću grupu:Grupa 4: kemija.Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 054-123590 Poziv na nadmetanje 18/03/2019 00:00