Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge i roba za dostavu pripremljene hrane
Javni naručitelj:
European Banking Authority (EBA)
Datum objave na TED-u:
22/02/2019
Rok za primitak ponuda:
01/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EBA/2018/12/CSU/SER/OP
Usluge i roba za dostavu pripremljene hrane
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo namjerava sklopiti okvirni ugovor s jednim dobavljačem za usluge i robu za dostavu pripremljene hrane. Osnovne usluge dostave pripremljene hrane sastoje se od pripreme i dostave ručkova, ali se na to ne ograničavaju, posluženih kao švedski stol osoblju i posjetiteljima EBA-e, uključujući izaslanike EU-a i dostojanstvenike, na sastancima koje organizira EBA. Glavna je odgovornost dobavljača za dostavu pripremljene hrane i pića dostava niza ručkova sa švedskim stolom, kao i osvježavajućih napitaka za urede poput čaja, vode, šećera itd.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://eba.europa.eu
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
22/02/2019 00:00
01/04/2019 12:00
02/04/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 038-084377
Poziv na nadmetanje
22/02/2019 00:00