Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o „Pregledu opsega univerzalne usluge” - SMART 2014/0011
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
15/04/2014
Rok za primitak ponuda:
12/05/2014
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
SMART 2014/0011.
Studija o „Pregledu opsega univerzalne usluge” - SMART 2014/0011
Cilj je studijom pružiti činjeničnu i čvrstu socio-ekonomsku procjenu koja će omogućiti, zajedno s podacima koji će se prikupiti od nacionalnih regulatornih vlasti, donošenje odluke o tome treba li, i kako, promijeniti opseg univerzalne usluge na razini EU-a. Stoga će se studijom, između ostalog, ocijeniti: (i) socio-ekonomske, izravne i neizravne koristi i troškovi osiguranja (minimalne) kvalitete širokopojasne usluge na razini EU-a; (ii) do koje mjere je vjerojatno da tržišne inicijative te inicijative u području politike (osim univerzalne usluge) osiguraju korisnicima širokopojasne veze (npr. uzimajući u obzir primjenu LTE-a i nacionalnih širokopojasnih planova; strukturne fondove EU-a, državnu pomoć), (iii) primjerenost trenutačnih zahtjeva i modaliteta univerzalne usluge; (iv) moguće smanjenje trenutačne obvezatnosti univerzalne usluge u mjeri u kojoj tržište pruža te usluge (npr. pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, imeniku i uslugama traženja podataka iz imenika, javnim govornicama). Osim toga, studijom će se procijeniti pristupačnost tarifa unutar režima univerzalnih usluga, kao i mogućnost dodatne obvezatnosti univerzalne usluge širokopojasne veze, odnosno izvedivosti i troškova povezivanja javnih mjesta od posebnog interesa kao što su škole, knjižnice i domovi zdravlja. Osim toga, procijenit će se pozitivni i negativni aspekti različitih financijskih mehanizama za univerzalne usluge (npr. iz javnih sredstava, financijskih doprinosa iz sektora elektroničkih komunikacija, i/ili od korisnika fiksnih linija i bežičnih usluga u obliku dodatnih naknada).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
15/04/2014 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
Nije dostupno
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2014/S 074-127001 Poziv na nadmetanje 15/04/2014 00:00