Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Vanjska korisnička podrška Eurostatu
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
04/04/2014
Rok za primitak ponuda:
16/05/2014
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/B/2014/002.
Vanjska korisnička podrška Eurostatu
Ovaj poziv na nadmetanje obuhvaća aktivnosti „Pružanja podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva” za sljedeće grupe:grupa 1: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na španjolskom jeziku;grupa 2: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na danskom jeziku;grupa 3: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na njemačkom jeziku;grupa 4: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na estonskom jeziku;grupa 5: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na engleskom jeziku;grupa 6: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na francuskom jeziku;grupa 7: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na latvijskom jeziku;grupa 8: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na mađarskom jeziku;grupa 9: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na na nizozemskom jeziku;grupa 10: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na portugalskom jeziku;grupa 11: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na finskom jeziku;grupa 12: pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na švedskom jeziku;grupa 13: središnja korisnička podrška.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
04/04/2014 00:00
05/05/2014 17:00
16/05/2014 17:00
22/05/2014 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na španjolskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na španjolskom jeziku.
Grupa 2 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na danskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na danskom jeziku.
Grupa 3 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na njemačkom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na njemačkom jeziku.
Grupa 4 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na estonskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na estonskom jeziku.
Grupa 5 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na engleskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na engleskom jeziku.
Grupa 6 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na francuskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na francuskom jeziku.
Grupa 7 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na latvijskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na latvijskom jeziku.
Grupa 8 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na mađarskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na mađarskom jeziku.
Grupa 9 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na na nizozemskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na na nizozemskom jeziku.
Grupa 10 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na portugalskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na portugalskom jeziku.
Grupa 11 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na finskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na finskom jeziku.
Grupa 12 Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na švedskom jeziku Pružanje podrške Eurostatu u obradi korisničkih zahtjeva na švedskom jeziku.
Grupa 13 Središnja korisnička podrška Središnja korisnička podrška.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2014/S 129-229863 Ispravak 09/07/2014 00:00
2014/S 067-113979 Poziv na nadmetanje 04/04/2014 00:00