Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava vanjskih usluga IT-a: Stručnost za korektivno, adaptivno i evolutivno odr...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Finance
Datum objave na TED-u:
16/04/2019
Rok za primitak ponuda:
29/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
PE/FINS-FMS 19
Nabava vanjskih usluga IT-a: Stručnost za korektivno, adaptivno i evolutivno održavanje FSM projekta
Predmet je ugovora nabava IT stručnosti za korektivno, adaptivno i evolutivno održavanje sustava za upravljanje financijama (Financial Management System (FMS)) Europskog parlamenta, temeljenog na rješenju S4/HANA (SAP). Adaptivno se održavanje odnosi na nadogradnju nove verzije S4/HANA (verzija 17/09 koristit će za rad uživo), a evolutivno za ostale kolateralne SAP projekta usko povezane s FMS-om (npr., ekstenzija za obračun troškova, novi postupci praćenja, unaprjeđenja WH baze podataka, jačanje izvješćivanja, elektroničkog potpisa itd.) ili drugih SAP projekata Europskog parlamenta.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najbolji omjer cijene i kvalitete
72000000
LU00
Etape
16/04/2019 00:00
29/05/2019 12:00
06/06/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 091-217480
Ispravak
13/05/2019 00:00
2019/S 075-176842
Poziv na nadmetanje
16/04/2019 00:00