Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška kibernetičkoj sigurnosti za aktivnosti prometnog sektora
Javni naručitelj:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Datum objave na TED-u:
06/03/2019
Rok za primitak ponuda:
01/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENISA F-COD-19-T13
Podrška kibernetičkoj sigurnosti za aktivnosti prometnog sektora
ENISA želi sklopiti ugovor o uslugama s najmanje 2 i najviše 5 pružatelja usluga za svaku grupu koji mogu pružati podršku u području kibernetičke sigurnosti prometnog sektora. Dva su glavna područja: GRUPA 1 - kibernetička sigurnost u pomorskom sektoru i GRUPA 2 - kibernetička sigurnost u željezničkom sektoru.Uspješni ponuditelji trebali bi moći dokazati znatno iskustvo i vještine u ovim područjima, s naglaskom na aspekte obrađene u godišnjem ENISA-inom programu rada.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Kibernetička sigurnost u pomorskom sektoru
Očekujemo da će ponuditelji posjedovati stručnost i znanje o sljedećim temama:1) Politička i regulatorna pitanja povezana s kritičnom infrastrukturom i uslugama te kibernetička sigurnost u pomorskom sektoru na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini (npr. Međunarodna pomorska organizacija, IMO);2) Sigurnost mreža i podataka pomorske infrastrukture i usluga;3) Rad s dionicima/organizacijama pomorskog sektora kao što su luke (uključujući lučke kapetanije, objekte, terminale itd.), prijevozne kompanije, prometne usluge za plovila, nacionalna pomorska tijela, klasifikacijska društva itd., ali bez ograničenja samo na njih;4) Prakse/metodologije, uredbe, norme, smjernice, dobra praksa specifična za pomorski sektor u vezi s upravljanjem rizikom (npr. sigurnosna zaštita brodova i lučkih prostora, ISPS);5) Pitanja sigurnosti ICS-SCADA, npr. sigurnost OT-a, konvergencija IT-a/OT-a itd.;6) Rad osnovnih službi (prometnog sektora) i sigurnosna praksa te poznavanje regulatornog okvira, npr. Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS), OUZP-a itd.;7) Zaštita kritične informacijske infrastrukture (CIIP) i/ili norme i smjernice dobre prakse pomorske sigurnosti, npr. vodiči dobre prakse ENISA-e, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, smjernice BIMCO-a, smjernice NERC CIP-a, ANSI/ISA 99 itd.;8) Pitanja povezana s mrežnom i informacijskom sigurnošću, npr. sigurnost na internetu i mreži, kriptografija, testiranje, upravljanje sigurnošću itd.;9) Zaštita i otpornost infrastrukture te pitanja CIIP-a poput infrastruktura javnih ključeva (PKI) i glavnih protokola, npr. BGP, DNS itd.
Grupa 2
Kibernetička sigurnost u željezničkom sektoru
Očekujemo da će ponuditelji posjedovati stručnost i znanje o sljedećim temama:1) Ekosustavi željezničkog sektora, posebice operatora ključnih usluga (kako je opisano u Prilogu II) Direktive o sigurnosti mreža i informacija (NIS): željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture;2) Pitanja sigurnosti željeznice, npr. sigurnost OT-a, konvergencija IT-a/OT-a itd.;3) Politička i regulatorna pitanja povezana s otpornošću kritične infrastrukture i uslugama te kibernetička sigurnost željeznice na nacionalnoj i/ili europskoj razini;4) Rad osnovnih službi (prometnog sektora) i sigurnosna praksa te poznavanje regulatornog okvira, npr. Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS), OUZP-a i paketa za mobilnost EU-a;5) Norme i smjernice dobre prakse CIIP-a, npr. vodiči dobre prakse ENISA-e, aktivnosti poduzeća Shift2Rail, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, Direktive o sigurnosti i interoperabilnosti željeznice itd.;6) Sigurnost mreža i podataka željezničke infrastrukture i usluga;7) Politička i regulatorna pitanja povezana s otpornošću kritične infrastrukture i uslugama te politikama o kibernetičkoj sigurnosti željeznice na nacionalnoj i/ili europskoj razini;8) Pitanja povezana s mrežnom i informacijskom sigurnošću, npr. sigurnost na internetu i mreži, kriptografija, testiranje, upravljanje sigurnošću itd.;9) Zaštita i otpornost infrastrukture te pitanja CIIP-a poput infrastruktura javnih ključeva (PKI) i glavnih protokola, npr. BGP, DNS itd.;10) Internetske operacije na mreži i upravljanje sigurnošću za velike mrežne operatere i središta za razmjenu internetskog prometa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 046-104543
Poziv na nadmetanje
06/03/2019 00:00